Thế giới


Nhóm A3 quyền lực và khả năng giải quyết khủng hoảng ở châu Phi
  • 15:40
  • |
  • 04-04-2021
Nhóm A3 gồm Kenya, Niger và Tunisia có quyền lực và ảnh hưởng đến Hội đồng Bảo an, do đó các đại diện của châu Phi cần sử dụng những lợi thế này để giải quyết khủng hoảng.

Đề xuất