Kinh tế - Công nghệ


Những bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và EU
  • 07:28
  • |
  • 01-08-2019
Một năm sau khi tuyên bố chung Liên minh châu Âu (EU)-Mỹ được đưa ra, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên vẫn trong tình trạng bế tắc.

Đề xuất