Thế giới


Những bước tiếp theo để cung cấp vaccine ngừa COVID-19
  • 16:58
  • |
  • 15-05-2021
Mặc dù khẳng định Mỹ “tin tưởng mạnh vào các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,” song chính quyền Biden tuyên bố “để chấm dứt dịch này, Mỹ ủng hộ từ bỏ những bảo vệ này với vaccine ngừa COVID-19.

Đề xuất