Kinh tế - Công nghệ


Những 'cơn gió ngược' đối với các dự án xuất khẩu khí đốt của Nga
  • 05:57
  • |
  • 24-11-2019
Việc gia tăng cung cấp khí đốt cho châu Âu được cho không chỉ là nhờ khí đốt của Azerbaijan, mà cả khí đốt của Turkmenistan, Iran, Iraq và thậm chí cả khí đốt của Kazakhstan.

Đề xuất