Thế giới


Những di sản đối ngoại và kinh tế của Thủ tướng Đức Angela Merkel
  • 11:38
  • |
  • 24-09-2021
Với những dấu ấn trong chính sách đối ngoại, giữa bối cảnh thách thức chính trị toàn cầu ngày càng nhiều, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giúp nâng cao vai trò của Đức trên thế giới.

Đề xuất