Thế giới


Những điểm nhấn trong quan hệ đối tác Trung Quốc-Pakistan
  • 14:45
  • |
  • 21-07-2021
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi nhấn mạnh "quan hệ quân sự Trung Quốc-Pakistan đóng vai trò là trụ cột quan trọng cho mối quan hệ hai nước” và mối quan hệ này sẽ sâu sắc hơn nữa.

Đề xuất