Thế giới


Những điểm nóng trong chính sách đối ngoại của Mỹ năm 2019
  • 08:35
  • |
  • 03-01-2019
Trung tâm Hành động phòng ngừa thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại đã đưa ra dự báo về 30 điểm nóng về chính sách đối ngoại của Mỹ trong năm mới 2019.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018