Kinh tế - Công nghệ


Những điểm ưu tiên của nền kinh tế thời COVID-19
  • 14:16
  • |
  • 07-07-2020
Các chuyên gia dự đoán dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ tiếp tục thúc đẩy những thay đổi lớn trong mô hình tiêu thụ và sản xuất, từ đó sẽ mang lại sự chuyển đổi cơ cấu rộng lớn hơn.

Đề xuất