Thế giới


Những điều rút ra từ chính sách đối ngoại dân túy của N.Modi
  • 08:15
  • |
  • 28-02-2019
Chính sách ngoại giao chủ động của ông Modi là một nét đặc trưng giống như các chính phủ dân túy khác ở Phương Nam: mong muốn đa dạng hóa các quan hệ đối tác quốc tế.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018