Kinh tế - Công nghệ


Những hàm ý từ việc Mỹ trừng phạt ứng dụng TikTok của Trung Quốc
  • 15:29
  • |
  • 10-09-2020
Theo báo Liên hợp buổi sáng phát hành ở Malaysia số ra mới đây, việc Mỹ trừng phạt TikTok không phải là một sự kiện cá biệt, mà chứa đựng nhiều hàm ý quan trọng.

Đề xuất