Thế giới


Những hệ lụy từ việc Chính phủ Anh vi phạm luật pháp quốc tế
  • 14:14
  • |
  • 21-09-2020
Việc Anh đơn phương vi phạm một hiệp định quốc tế là chưa từng có tiền lệ, và vì vậy, cố vấn pháp lý cấp cao nhất của chính phủ Anh đã ngay lập tức từ chức.

Đề xuất