Thế giới


Những hồ sơ gai góc trong mối quan hệ đối tác lâu đời Mỹ-Âu
  • 14:19
  • |
  • 05-02-2021
Tổng thống Mỹ Biden đang nỗ lực khôi phục "tình bằng hữu" với EU nhằm nhận được sự ủng hộ trong những chính sách mới của Mỹ đối với Nga, Trung Đông và Trung Quốc nhưng khả năng cao sẽ bị thất vọng.

Đề xuất