Thế giới


Những khó khăn trong việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại Nhật Bản
  • 17:54
  • |
  • 12-08-2021
Thuốc điều trị COVID-19 sẽ là một vũ khí lợi hại nếu tất cả những người có triệu trứng bệnh nhẹ đều có thể bình phục mà không trở nặng. Tuy nhiên, hiệu quả “vạn năng” như vậy thực sự có tồn tại?

Đề xuất