Kinh tế - Công nghệ


Những mục tiêu kinh tế chiến lược của Trung Quốc đến năm 2035
  • 18:06
  • |
  • 07-11-2020
Đảng Cộng sản Trung Quốc đề mục tiêu trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và các lĩnh vực khác vào năm 2035.

Đề xuất