Kinh tế - Công nghệ


Những 'nạn nhân' của sự sụt giảm giá dầu tại khu vực Mỹ Latinh
  • 17:01
  • |
  • 08-05-2020
Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khi giá dầu sụp đổ lại không nhất thiết là những nước sản xuất nhiều “vàng đen” nhất, mà là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào dầu mỏ.

Đề xuất