Kinh tế - Công nghệ


Những nghịch lý trong bản đồ Cách mạng công nghệ 4.0 thế giới
  • 22:14
  • |
  • 13-07-2018
Tại nước Anh, việc sử dụng robot trong sản xuất chưa nhiều nhưng số lượng việc làm vẫn ngày càng giảm sút. Trong khi tại Hàn Quốc, tình hình ngược lại hoàn toàn.

Đề xuất