Thế giới


Những nguy cơ khủng bố tồn tại ở Afghanistan thời kỳ 'hậu Mỹ'
  • 16:36
  • |
  • 26-05-2021
Mỹ sẽ rút hoàn toàn binh lính ra khỏi quốc gia Nam Á này vào tháng 9/2021 theo một thỏa thuận được đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và lực lượng Taliban.

Đề xuất