Thế giới


Những nhận định về chính sách 'ngoại giao láng giềng' của Ấn Độ
  • 10:20
  • |
  • 02-02-2021
Mối quan hệ của Ấn Độ với các nước láng giềng nhỏ hơn cũng bị ảnh hưởng bởi quyền bá chủ trong quá khứ của Ấn Độ và những thách thức đang nổi lên đối với nước này.

Đề xuất