Kinh tế - Công nghệ


Những rủi ro lớn đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á
  • 08:45
  • |
  • 28-09-2019
Tại Thái Lan và Malaysia, nợ của hộ gia đình đã phình to, do sự bùng nổ của thị trường ôtô và nhà ở. Trong khi đó, Ở Trung Quốc, nợ hộ gia đình tính theo phần trăm GDP danh nghĩa hiện nay là trên 50%.

Đề xuất