Thế giới


Những tác động của cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đối với Mỹ Latinh
  • 21:57
  • |
  • 18-11-2018
Trung tâm Nghiên cứu địa chiến lược Mỹ Latinh (Celag) đã đưa ra những dự báo về những tác động có thể có, cả trực tiếp lẫn gián tiếp từ cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018