Kinh tế - Công nghệ


Những tác động của tiền kỹ thuật số đối với chính sách tiền tệ
  • 08:52
  • |
  • 20-05-2020
Các đồng tiền kỹ thuật số có thể dẫn đến giảm mức độ liên quan của một số đồng tiền quốc gia, làm mất giá trị của các đồng tiền pháp định và dẫn tới tình trạng lạm phát cao.

Đề xuất