Kinh tế - Công nghệ


Những thách thức bù trừ của Nhật Bản và các nước châu Á
  • 09:43
  • |
  • 09-12-2019
Việc trải nghiệm cuộc sống lần lượt ở Nhật Bản và cả phần còn lại của châu Á có thể cho chúng ta thấy toàn những cơ hội. Nhiều thách thức đối với Nhật Bản và các nước ASEAN có thể bù trừ lẫn nhau.

Đề xuất