Kinh tế - Công nghệ


Những thách thức đối với ông Boris Johnson trong vấn đề Brexit
  • 17:49
  • |
  • 18-07-2019
Ông Johnson, người đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Bảo thủ, tuyên bố rằng vào phút cuối để tránh một Brexit không thỏa thuận, EU sẽ đưa ra các điều khoản rút lui tốt hơn.

Đề xuất