Thế giới


Những thách thức đối với Tổng thống Nga Putin trong năm 2021
  • 14:51
  • |
  • 12-01-2021
Theo Andrei Kolesnikov, nhà phân tích làm việc tại Trung tâm Carnegie Moscow, Điện Kremlin đang phải đối mặt với ngày càng nhiều vấn đề và đang cố gắng chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Đề xuất