Kinh tế - Công nghệ


Những thách thức lớn cho lĩnh vực vận chuyển, lưu trữ vắcxin COVID-19
  • 10:10
  • |
  • 30-10-2020
Khác với vắcxin phòng cúm thông thường, một số loại vắcxin phòng ngừa COVID-19 mà các công ty đang phát triển cần phải được bảo quản, vận chuyển trong điều kiện nhiệt độ từ âm 60 độ C đến âm 80 độ C.

Đề xuất