Thế giới


Những thách thức nào đang chờ chính phủ mới của Campuchia?
  • 08:53
  • |
  • 15-09-2018
Chính phủ mới của Campuchia sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng về kinh tế-thương mại, cải cách nhà nước, công bằng xã hội, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018