Thế giới


Những toan tính của Anh khi lật lại thỏa thuận Brexit
  • 13:53
  • |
  • 20-09-2020
Trong khi các nhà đàm phán châu Âu đang tiếp tục tự hỏi về chiến lược đàm phán của Boris Johnson khi ông sử dụng tiểu xảo, chiến lược này có nguy cơ đẩy cả Anh và EU không thể ký thỏa thuận.

Đề xuất