Kinh tế - Công nghệ


Những vấn đề cấp thiết của các nền kinh tế BRICS ở tuổi 20
  • 16:49
  • |
  • 13-02-2021
Bất chấp một thập kỷ đáng thất vọng đối với Brazil và Nga, vẫn có khả năng nhóm BRIC có thể trở nên lớn mạnh như G7 trong thế hệ tiếp theo.

Đề xuất