Thế giới


Những vấn đề định hình quan hệ Mỹ-EU nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden
  • 14:25
  • |
  • 25-05-2021
Các quan chức Mỹ và EU sẽ gặp nhau tại Brussels vào tháng Sáu tại hội nghị thượng đỉnh song phương nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng bao gồm thương mại, công nghệ, biến đổi khí hậu và Trung Quốc.

Đề xuất