Thế giới


Những vụ xả súng đã làm thay đổi luật kiểm soát súng đạn như thế nào?
  • 14:22
  • |
  • 27-03-2019
Không phải tất cả các nước đều thay đổi luật kiểm soát súng đạn sau khi xảy ra các vụ xả súng, tuy nhiên, cũng có tiền lệ đáng lưu ý là các thảm sát liên quan súng đạn dẫn tới việc cải tổ luật pháp.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018