Thế giới


Những xu hướng đáng chú ý nổi lên từ dịch COVID-19
  • 15:26
  • |
  • 10-04-2020
Sự tổn thương của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột; suy yếu cơ chế quản lý khủng hoảng quốc tế và giải quyết xung đột là hai trong số những xu hướng được nhận định là nổi lên từ dịch COVID-19.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018