Kinh tế - Công nghệ


Những yếu tố chi phối tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong năm 2020
  • 09:50
  • |
  • 10-01-2020
Chuyên gia kinh tế trưởng Junichi Makino tại SMBC Nikko Securities dự báo chính sách kích thích kinh tế bổ sung cần được đẩy mạnh trong nửa cuối năm 2020, nếu Thủ tướng Abe xem xét giải tán Hạ viện.

Đề xuất