Thế giới


Nỗ lực chống dịch COVID-19 của Tổng thống Trump gây chia rẽ Mỹ-EU
  • 13:12
  • |
  • 19-03-2020
Mặc dù sau đó Chính quyền Mỹ đã làm rõ những trường hợp du lịch ngoại lệ và nhắc lại rằng thương mại giữa Mỹ và châu Âu sẽ không bị giới hạn bởi lệnh cấm, nhưng thiệt hại xảy ra không thể kéo lại.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018