Nỗ lực chống tin giả về COVID-19 liệu có tác dụng?
  • 14:18
  • |
  • 02-03-2020
Đa số những người phao tin giả chẳng cần biết người đọc có tin hay không, họ chỉ dùng dịch bệnh này như là một phương tiện lý tưởng nhằm đạt được mục đích của họ, để kiếm tiền, hoặc gây hoang mang.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019