Thế giới


Nội bộ chính quyền của Thủ tướng Anh vẫn chia rẽ về Brexit
  • 09:07
  • |
  • 23-02-2019
Trong bối cảnh Thủ tướng Anh điều các bộ trưởng đến EU để tìm kiếm nhượng bộ, bảy nghị sỹ của Công đảng đã tách khỏi đảng đối lập chính khiến những tính toán của bà May về Brexit thêm phức tạp.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018