Thế giới


Nội các mới của Nhật Bản và những thách thức phía trước
  • 11:51
  • |
  • 08-10-2021
Ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thành lập nội các mới với nhiệm vụ kiểm soát dịch, phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh ông cần thu hút cử tri trước thềm cuộc tổng tuyển cử.

Đề xuất