Kinh tế - Công nghệ


Nối lại đàm phán NAFTA có giúp Mỹ và Canada tháo gỡ bất đồng?
  • 08:44
  • |
  • 15-09-2018
Theo ông Ron Wyden, "Tổng thống cần nghiên cứu lại Hiến pháp bởi nó đã trao cho quốc hội thẩm quyền về thương mại. Tổng thống không thể rút Mỹ ra khỏi NAFTA mà không có sự cho phép của quốc hội."

Đề xuất