Nỗi lo của châu Âu nếu nước Anh tiến hành tổng tuyển cử sớm
  • 12:15
  • |
  • 09-09-2019
Các nguồn tin từ EU cho thấy rõ ràng rằng từ góc độ châu Âu, một cuộc bầu cử vào ngày 15/10 có nguy cơ tạo ra sự hỗn loạn khi thời hạn 31/10 để Anh rời khỏi liên minh này đang đến gần.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019