Nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường
  • 07:40
  • |
  • 31-10-2019
Chiến lược của ông Trump là tăng cường sức ép và "giảm bớt các điều kiện thuận lợi." Và ông muốn nước Mỹ chuẩn bị để đối mặt với những hiểm họa mà một ngày đó có thể xảy ra.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019