Thế giới


Nước Mỹ và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu: Một chặng đường dài
  • 14:30
  • |
  • 17-11-2020
Trong quá trình tranh cử, ông Joe Biden đã phác thảo kế hoạch đầy tham vọng sẽ chi 2.000 tỷ USD để nước Mỹ đạt được mức phát thải khí bằng 0 vào năm 2050.

Đề xuất