Ông Donald Trump, Greenland, và ''sức cám dỗ của Trung Quốc''
  • 16:42
  • |
  • 04-09-2019
Greenland nằm ở rìa phía Tây của "vùng GIUK" (vùng biểu giáp ranh Greenland, Iceland và Vương quốc Anh), một yết hầu quan trọng ở Bắc Đại Tây Dương.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019