Thế giới


Ông Joe Biden sẽ có những lựa chọn gì trong 'hồ sơ Trung Đông'?
  • 10:23
  • |
  • 24-11-2020
Giáo sư Amin Saikal, làm việc tại Đại học Western Australia, mới đây đã có bài viết bàn về những gì ông Biden có thể sửa đổi trong hồ sơ Trung Đông.

Đề xuất