Kinh tế - Công nghệ


Ông Trump sẽ chọn kinh tế đất nước hay cuộc chiến thương mại?
  • 06:52
  • |
  • 31-08-2019
Tổng thống Donald Trump và các cố vấn của ông đã đổ lỗi cho Fed và một loạt chính phủ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và Đức, về sự suy thoái kinh tế rõ rệt, đặc biệt là trong ngành chế tạo của Mỹ.

Đề xuất