Thế giới


Palestine: Triển vọng hòa giải giữa Hamas và Fatah vẫn xa vời
  • 15:16
  • |
  • 19-02-2021
Mặc dù vẫn tranh cãi về phân chia lãnh thổ, Hamas và Fatah từ lâu lại cùng dựa vào một khối thống nhất gồm các nước Arab để theo đuổi mục tiêu lớn hơn cho người Palestine: Độc lập khỏi Israel.

Đề xuất