Thế giới


Phải chăng cạnh tranh đang dần thay thế hợp tác ở Bắc Cực?
  • 16:11
  • |
  • 27-05-2021
Bắc Cực trở thành nơi cạnh tranh tài nguyên khốc liệt đối với một bên là Nga, và bên kia gồm Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy. Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với Bắc Cực.

Đề xuất