Kinh tế - Công nghệ


Phải chăng châu Âu đang “rời xa” nền kinh tế thị trường?
  • 07:19
  • |
  • 02-08-2020
Cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra đang dẫn đến sự suy giảm nền kinh tế thị trường, theo hướng có lợi cho nền kinh tế kế hoạch hay còn gọi là nền kinh tế chỉ huy.

Đề xuất