Kinh tế - Công nghệ


Phải chăng mạng xã hội Facebook đang đánh lạc hướng dư luận?
  • 15:58
  • |
  • 18-05-2021
Nhiều người cho rằng việc Ban Giám sát Facebook chỉ tập trung vào một vấn đề không quá lớn về nội dung là cách để đánh lạc hướng khỏi những vấn đề sâu xa hơn.

Đề xuất