Thế giới


Phải chăng thế giới 'lưỡng cực mới' đang được định hình?
  • 07:54
  • |
  • 28-05-2019
Những diễn tiến gần đây cho thấy thế giới dường như đang thực sự chuyển đổi sang một trật tự hai cực mới, gồm đại diện là Washington và Bắc Kinh.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018