Phản ứng của Israel trước diễn biến mới trong vấn đề hạt nhân Iran
  • 10:59
  • |
  • 13-11-2019
Nhiều quan chức quân sự thậm chí còn cho rằng Israel cần chuẩn bị năng lực quân sự để sẵn sàng hành động và tấn công chương trình hạt nhân Iran nếu cần thiết.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019