Thế giới


Pháp chuẩn bị kịch bản hồi hương các công dân từng tham chiến cho IS
  • 07:25
  • |
  • 27-02-2019
Ngay trong nội bộ Chính quyền Pháp có nhiều ý kiến bất đồng về kịch bản hồi hương các phần tử cực đoan đã rời bỏ đất nước để tham chiến dưới ngọn cờ của IS.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018